počítadlo.abz.cz
V pořadu Smím prosit? se žáci humornou formou seznámí s vývojem tance a hudby od začátku 20. století do současnosti  V programu jsou použity taneční a hudebně-pěvecké ukázky:
Step, Twist, Rock and roll, Disco, Lambada, Break Dance, Rap, Techno.Tance jsou předvád
ěny ve stylových kostýmech. Tento pořad kromě poučení přináší žákům i vyučujícím dobrou zábavu.
Copyright © 2009 by "Do&Slav"
All Rights reserved
Pořad
Smím prosit

z technických důvodů jsme dočasně zrušili